Pokerns historia

Mörkpokerns uppkomst

Med rötter i det tyska kortspelet poker och det periska spelet As Nas uppstår poker i det tidiga 1800-talets New Oreleans. Första gången spelet nämns är i J. Hildreths Dragoon Campaigns to the Rocky Mountains som gavs ut 1836, men det finns bevis på att man spelade det redan 1829.

Till en början spelade man med en 20-korts lek, men 52 korts leken började användas redan i mitten av 1830-talet och kom så småningom att ta över. Någon gång på 1840-talet introducerades köpet och det spel som vi idag kallar mörkpoker var fött.